Амбер давуу талууд

 1. 1
  Шуурхай

  Бид тооны болон чанарын хяналтын үйлчилгээг тухайлбал дээж авах, вагонцистерн, сав хэмжилтийн үйлчилгээ болон бусад шинжилгээг гэрээт ба заасан хугацаанд хурдан шуурхай хийж гүйцэтгэдэг.

 2. 2
  Үнэн зөв

  Бид аливаа хэмжилт,  шинжилгээг СХЗГ-аар баталгаажуулсан хэмжих хэрэгслийг ашиглан стандартын дагуу үнэн зөв хийж гүйцэтгэдэг.

 3. 3
  Хараат бус

  Бид энэ салбартаа ямар нэг байгууллага, гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулалтгүй,  хэнээс ч, юунаас ч хараат бусаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг Монгол улс дахь цорын ганц компани.

 4. 4
  Найдвартай

  Бид үйлчлүүлэгчидтэйгээ хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн тэдний итгэлийг алдалгүй ажиллахыг эрхэм болгосон. 

Мэдээ мэдээлэл